Udsættelse af generalforsamling den 15. april 2020 !

<a name="OLE_LINK2"><a name="OLE_LINK1">Udsættelse af generalforsamling  den 15. april 2020!<o:p></o:p>Den planlagte generalforsamling i Hanstholm Varmeværk er udsat,indtil det lovmæssig igen er muligt at forsamles mere end 10 personer.<o:p></o:p>Andelshaverne vil modtage en ny indkaldelse mellem 2-4 uger førafholdelse af ny generalforsamling.<o:p></o:p><o:p> </o:p>Med venlig hilsen<o:p></o:p>Hanstholm Varmeværk<o:p></o:p>   
7. april 2020

Udsættelse af generalforsamling

Udsættelse af generalforsamling den 16. april 2020!

Den planlagte generalforsamling i Ræhr Fjernvarme er udsat, indtil det lovmæssig igen er muligt at forsamles mere end 10 personer.
Andelshaverne vil modtage en ny indkaldelse mellem 2-4 uger før afholdelse af ny generalforsamling.

Med venlig hilsen
Ræhr Fjernvarme
7. april 2020