Hanstholm Varmeværk

Når god energi er inde i varmen

Vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside Vi er glad for at præsentere vor...

Fritaget for vejrkompensering

Installationer i Hanstholm og Ræhr har fået dispensation til at undlade vejrkompensering.
Der vil typisk kunne spares ca. kr. 5000 på udskiftning af fjernvarmeanlæg.

Velkommen til Hanstholm Varmeværk

Hanstholm Varmeværk A.m.b.a stiftedes den 23. oktober 1965 på en generalforsamling på Hanstholm Kro. Der var forlods tegnet 51 andelshavere. Den første bestyrelse bestod af tømrermester Hans Bak, postbud Peter Sørensen, arkitekt Sigurd Thomsen, entreprenør A. Westergaard Jensen og murermester Peder Pedersen. Som sognerådets repræsentanter tiltrådte kommunekasserer Chr. Hansen og kommuneingeniør Aage Holm. Hans Bak blev valg til formand. Studstrup & Østgaard blev antaget som rådgivende ingeniører.

SMS Service

Få en SMS, hvis der er driftforstyrelser. Denne service er du som forbruger hos os helt automatisk tilmeldt.

Tilmeld dig her

Seneste nyheder