Aktuelt

14. december 2018

Hanstholm Varmeværk holder samme varmepris i det nye regnskabsår 2019. 

For en standardforbruger på 130 m2 og forbrug på 18100 kWh er prisen inkl. moms kr. 9.912,50.

Fra 1. januar 2019 følger regnskabsåret et normalt kalenderår.

Vi går samtidig over til 4 årlige ratebetalinger, med forfald den første bankdag i hvert kvartal - mod tidligere 10.

Der er samtidig nu mulighed for at oprette a`conto betalinger via PBS.